fbpx

 

Det er  gått noen år siden NIL´s fagdag 26 April 2013 hvor Epix holdt et foredrag om BIM for interiørarkitekter.

Siden den gang har det  skjedd mye som  forventet fra Trimble´s oppkjøp av SketchUp og noen av verdens største BIM software selskaper;

 

SketchUp har fått full BIM kapasitet

BIM (Building Information Modelling) er det man kaller digitale 1:1 modeller av et bygg. Det finnes BIM for hvert av de forskjellige fagområdene (bygg, struktur, elektro, VVS, rør osv.) og man kan også kombinere disse modellene til en tverrfaglig BIM. For at arbeid med BIM skal være effektivt, er det et poeng at man kan dele informasjon med andre aktører i et byggeprosjekt. Enten må da alle jobbe i det samme systemet – med de eventuelle begrensning det gir på tvers av fagområdene – eller så må man kunne dele BIM gjennom et eller annet filformat. Størst fleksibilitet og valgfrihet får man dersom man baserer seg på programvare som er sertifisert for utveksling av BIM gjennom åpne standardiserte filformater slik som IFC og jobber etter de retningslinjene som beskrives gjennom buildingSMART

Statsbygg, Forsvarsbygg og andre offentlige og private byggherrer stiller krav om bruk av BIM i større byggeprosjekter. For at aktører skal være med har dette hittil krevet store investeringer i software og kursing for å levere sine prosjekter i ifc formatet.

IFC

SketchUp Pro tilbyr nå denne muligheten til en brøkdel av prisen av det avanserte DAK programmer koster. SketchUp Pro koster $590 (NOK.kr.3.354,-) kjøpt fra deres hjemmesider Med i denne prisen følger LayOut for professjonell presentasjon og dokumenthåndtering

For interiørarkitekten betyr dette at de igjen kan komme på banen uten store investeringer i tid og penger.

Kurset vil være spesielt rettet mot interiørarkitektens fagfelt og inkludere hvordan man forbereder og eksporterer i BIM ifc formatet.

Agenda:

  • Plantegning i 2D og modellering i 3D
  • Målsette tegninger
  • Farge og materiale på tegninger
  • Bruke egne bilder/materialer
  • Skyggelegging og forskjellige renderingteknikker
  • 3D-presentasjoner og enkel animasjon
  • BIM klassifisering og eksport
  • Import/eksport til andre formater og utskrift. Bli produktiv fra første øyeblikk. Deltagere vil etter gjennomført kurs være istand til å tegne sine prosjekter i 3D, bruke materialer og bilder og lage enkle presentasjoner.

Kursvarighet: 10 timer Pris. Kr.4.900,- pr. deltaker NB! Påmelding er bindende

Kurset er fritatt for mva. 

Det er viktig for interiørarkitekten å oppdatere seg og å avmystifisere «BIM» og kompleksitet. SketchUp er verdens mest brukte 3D program, -mye pga. hvor enkelt det er å lære seg og bruke aktivt i prosjekter. For at det skal settes opp et kurs kreves at det melder seg på et visst antall deltagere.

Ta kontakt rune@epix.no