fbpx

Bergensgata 41-43

Den gamle murstein bygningen i Bergensgata skulle måles opp og  DAK tegnes som dokumentasjon. Etter å ha gått igjennom gamle orginaltegninger og målt opp med laser ble bygget tegnet i 3D i Microstation.

3D modellen gir mange muligheter. Det ble bl.a  laget en 3D pdf med mulighet for å ta mål direkte i modellen samt en enkel animasjon laget i LumenRt

Bergensgata-41-43_Fasader
Bergensgata41-43_3D

 

 

Ta en kikk på 3D modellen: Bergensgata41-43_3D (1)

3D pdf av modellen kan lastes ned og lagres på maskin for så å  åpnes i Acrobat Reader 7 og nyere (Ikke i nettbrowser)

Klikk på bildet for å åpne 3D ,-menyene dukker opp.
Bruk venstre museknapp og beveg mus for å snurre på modellen. Høyre museknapp for å zoome ut/inn.
Velg bevegelse modus for å gå i modellen:
Bevegelse

Velg f.eks «gå»(fotspor) Venstre museknapp og beveg mus forover, bakover eller i retning du vil gå. Høyre museknapp for å se deg omkring.
Gli-moduset (Fly) fungerer bare forover i glidende bevegelse og krever litt øvelse.
Views

I nedtrekksmenyen «Visninger» finner du ferdige views. Bruk f.eks disse som utgangspunkt for vandring i modellen.
Home
For å komme tilbake til startbildet trykker du på «Home» hussymbolet.
Du kan også måle i modellen. Høyreklikk og velg «Verktøy for 3D mål» Høyreklikk igjen «Definer modellenheter» Du setter opp Skaleringsforhold; F.eks 0,001 , =modellenhet 1 og velg mm i nedtrekksmenyen. Nå kan du sette mål/måle i modellen.

 

NB! Animasjonen er laget i en tidlig Beta av LumenRt og har noen feil i visning.