fbpx

Kurs i SketchUp LandSketching 28-29 Stavanger 2015

Den 28 og 29 September ble det holdt kurs i SketchUp LandSketching for Statens Vegvesen Region Vest. 15 deltagere fra Stavanger og Bergen møtte opp i Vegvesenets lokaler i Stavanger. Noen deltagere var litt kjent med SketchUp fra tidligere, -men for mange var det nytt. Undervisningen tok derfor for seg litt av grunnprinsippene for tegning i tegneprogrammet med påfølgende øvelseoppgaver. De som var litt kjent med programmet satte også pris på dette da det dukket opp noen tips og ny læring underveis. Stemningen var hyggelig og etter lunsjpausen var deltagerne igang med å modellere terreng.  Til tross for den begrensede tiden på opplæringen og noen problemer med å installere plugIns kom alle igjennom programmet med diverse øvelser.  Kursheftet er til god hjelp med selvtrening og bruk i kommende oppgaver som man bør komme igang med snarest for å få best utbytte av kurset.

Takk for noen hyggelige dager i Stavanger

IMAG2575

Ivrige deltagere fra kurset i Stavanger

 

ArthurNordliesvei11C

SketchUp terreng i LumenRt

SketchUp Landscaping tar for seg terrengmodellering fra grunnen av.  Lær hvordan man bruker SketchUp´s innebygde»Sandbox» verktøyer,  hente inn CAD data eller tegne koter og generere terreng i 3D og hvordan importer data fra norske karttjenester og drapere flyfoto på terrengmodellen.

bk2

Videre I kurset lærer man hvordan man kan bruke terreng fra Google Earth i sine modeller , hvordan lage detaljerte modeller av disse og  eksportere egne bygg modeller til Google Earth .  Lær hvordan man kan laste ned og bruke «Extensions» fra «Extension Warehouse» spesielt tilpasset terrengmodellering.  Disse verktøyene kan spare masse tid og gjøre modelleringen enklere. Plassere bygg i terreng,  lage enkle animasjoner og solstudier.

Kursinnhold:

 • SketchUp Geodesign
 • Nyttige terrengverktøy
 • Lagstruktur
 • SketchUp terreng
 • Plassere bygg i terreng
 • Tekstur på terreng
 • Drapere geometri
 • Terreng fra Google Earth
 • Detaljere terreng fra Google Earth
 • Veier i terreng
 • Import og eksport til andre formater
 • Nyttige tileggsprogrammer til rendering og visualisering